O mnie

Nazywam się Joanna Pawłowska. Stworzyłam Gabinet Sensoryczny z myślą o dzieciach, które potrzebują wsparcia na różnych etapach rozwoju i kompleksowej terapii.

Jestem pedagogiem specjalnym i od 16 lat pracuję w szkole specjalnej. Od 4 lat prowadzę oddział przedszkolny dla dzieci z autyzmem. Posiadam wykształcenie pedagogiczne, ukończyłam także studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Obecnie kończę studia na kierunku Integracja sensoryczna z elementami terapii behawioralnej.

Podczas terapii, wykorzystuję doświadczenie zdobyte w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, z dysfunkcjami i problemami rozwojowymi oraz umiejętności, które uzyskałam podczas kursów i szkoleń z zakresu metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Daje mi to możliwość całościowej oceny potrzeb dziecka i dobranie odpowiednich oddziaływań terapeutycznych.

Kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia oferowanych przeze mnie terapii:

  • Terapeuta metody Snoezelen I stopnia - certyfikat nr 0200/P/2909/2018 wydany przez Polskie Centrum Snoezelen
  • Terapeuta ręki I i II stopnia- Centrum Szkoleniowe SOYER
  • Terapia i diagnoza dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu- specjalistyczny kurs dokształcający UNIQSKILLS POLSKA
  • PECS Poziom I -Picture Exchange Communication System (komunikacja alternatywna)
  • Smyko-Multisensoryka® Trener I stopnia
  • Szkolenia doskonalące: Sensoryka w pracy z dzieckiem, Trening Umiejętności Społecznych, Metoda M.Montessori, Sensoterapia.