ZAJĘCIA GRUPOWE

 ZAJĘCIA GRUPOWE

Odbywają się w grupach 3-5 osobowych, dobranych pod względem wieku dzieci, poziomu funkcjonowania i potrzeb sensorycznych.Zajęcia maja charakter cykliczny. Deklaracja udziału w zajęciach obejmuje 4 zajęcia .Częstotliwość zajęć do wyboru: 1x w tygodniu, 2x w miesiącu lub 1x w miesiącu.Czas trwania 60 minut.Cena 40 zł od osoby.Opłata za zajęcia w formie abonamentu, płatne z góry za 4 zajęcia.

GRUPY WIEKOWE:

  • 4-6 lat, 6-8 lat- zajęcia sensoryczne.
  • 2-3 lata-Smyko-Multisensoryka.( W grupie maluchów,jeśli dziecko nie jest w stanie samodzielnie uczestniczyć w zajęciach, konieczna jest obecność rodzica).
Jak zapisać dziecko na zajęcia grupowe?

ZAJĘCIA MAJĄ CHARAKTER:

  • Rozwojowy– wspierają całościowy rozwój dziecka.
  • Profilaktyczny– zapobiegają powstawaniu deficytów sensorycznych – związanych z tzw. deprywacją sensoryczną (czyli zbyt małą ilością różnorodnych bodźców potrzebnych do prawidłowego rozwoju).
  • Terapeutyczny– poprzez dobranie odpowiedniej grupy, zajęcia korygują dysfunkcje rozwojowe i wzmacniają umiejętności, z którymi dziecko ma problem.
  • Zabawowy – zajęcia odbywają się poprzez zabawę.
  • Nastawione na proces – a nie na efekt. Na zajęciach najważniejsza jest sama zabawa i doświadczanie, a nie wykonanie konkretnej pracy czy zadania.