TRENING MOWY FUNKCJONALNEJ – PECS

Terapia polega na wsparciu dzieci, mających problemy komunikacyjne.

PECS (Picture Exchange Communication System) został opracowany w 1995 roku jako wspomagający /alternatywny pakiet interwencji, rozwijających umiejętność porozumiewania się dla osób ze spektrum autyzmu i/lub innymi zaburzeniami rozwojowymi oraz dla wszystkich, którzy nie używają języka jako głównego wiodącego kanału komunikacji. Protokół nauczania PECS oraz wszystkie sekwencje treningowe bazują na analizie B.F.Skinnera.

PECS jest komunikacją alternatywną. Polega na wprowadzeniu VI faz komunikacji, punktem wyjścia jest system obrazkowy, a celem głównym nabycie umiejętności porozumiewania się i świadomego przekazywania komunikatów, a przez to eliminacja zachowań niepożądanych.